-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง

รหัสโรงเรียน : 050155

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำสามวัง

-- advertisement --