-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 050190

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านป่าหวายนั่ง – เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง

-- advertisement --