-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง

รหัสโรงเรียน : 051019

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสว่าง กระนวน-เชียงยืน ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043-219221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสว่างซำโอง

-- advertisement --