-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล

รหัสโรงเรียน : 051029

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล – คูคำ ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 0896229168

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล

-- advertisement --