-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหารจาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหารจาง

รหัสโรงเรียน : 050369

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310

โทรศัพท์ : 043242365

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหารจาง

-- advertisement --