-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหม้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหม้อ

รหัสโรงเรียน : 051028

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหม้อคำ – คูคำ ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 084-3915686

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหม้อ

-- advertisement --