-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวดง

รหัสโรงเรียน : 050340

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวดง ขอนแก่น -น้ำพอง บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043436222

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวดง

-- advertisement --