-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวบึง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวบึง

รหัสโรงเรียน : 050347

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวบึง – พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043260568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวบึง

-- advertisement --