-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเชือก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเชือก

รหัสโรงเรียน : 050143

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043252919

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเชือก

-- advertisement --