-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

รหัสโรงเรียน : 050171

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านแสงสว่าง – นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

-- advertisement --