-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ

รหัสโรงเรียน : 051025

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงซำ – บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 08-6852-8105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ

-- advertisement --