-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง

รหัสโรงเรียน : 050146

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสัง – ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043260292

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง

-- advertisement --