-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนน

รหัสโรงเรียน : 051026

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนน ขอนแก่น – ซำสูง บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043450500

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนน

-- advertisement --