-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

รหัสโรงเรียน : 050147

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมูที่ 2 – ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043358070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

-- advertisement --