-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง

รหัสโรงเรียน : 050191

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองสองห้อง – เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 0833461733

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง

-- advertisement --