-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 050256

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ชุมชนใหม่สามัคคี – ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043312073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี

-- advertisement --