โลโก้โรงเรียนนาหว้านาเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาหว้านาเจริญ

รหัสโรงเรียน : 050609

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า ภูเวียง-โนนอุดม นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043041233

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาหว้านาเจริญ