-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 050839

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 155 – บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40240

โทรศัพท์ : 0842761674

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)

-- advertisement --