-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดแคน

รหัสโรงเรียน : 050856

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกุดแคน – โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 0918678973

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดแคน

-- advertisement --