โลโก้โรงเรียนบ้านขนวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขนวน

รหัสโรงเรียน : 051038

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043217909

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขนวน