โลโก้โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่

รหัสโรงเรียน : 050868

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนหัน – โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 043210732

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่