-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธาตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธาตุ

รหัสโรงเรียน : 050268

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านธาตุ – หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 40290

โทรศัพท์ : 043214125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธาตุ

-- advertisement --