-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

รหัสโรงเรียน : 050794

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองดู่ – วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220

โทรศัพท์ : 043399635

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

-- advertisement --