โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัว

รหัสโรงเรียน : 050640

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองบัว ทางหลวงชนบท เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัว