-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 050292

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 268 – นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043260704

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา

-- advertisement --