-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

รหัสโรงเรียน : 050605

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043260428

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

-- advertisement --