-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205

รหัสโรงเรียน : 050264

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 มลิวรรณ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 40290

โทรศัพท์ : 0818724709

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205

-- advertisement --