โลโก้โรงเรียนบ้านหัวภู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวภู

รหัสโรงเรียน : 051036

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 081929828

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวภู