-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาด

รหัสโรงเรียน : 050832

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 043210733

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาด

-- advertisement --