-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอาจสามารถ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอาจสามารถ

รหัสโรงเรียน : 050295

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ม.9 – นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 0872147225

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอาจสามารถ

-- advertisement --