-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสูง

รหัสโรงเรียน : 050235

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 429 มลิวรรณ โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043463205

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสูง

-- advertisement --