-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนกระเดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนกระเดา

รหัสโรงเรียน : 050610

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 0847988957

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนกระเดา

-- advertisement --