-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนชาติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนชาติ

รหัสโรงเรียน : 050269

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : – – โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

โทรศัพท์ : 043260714

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนชาติ

-- advertisement --