-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

รหัสโรงเรียน : 050270

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น – โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40290

โทรศัพท์ : 0885522139

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

-- advertisement --