-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

รหัสโรงเรียน : 050811

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

-- advertisement --