โลโก้โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา

รหัสโรงเรียน : 050278

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043210720

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา