-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 050280

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043260721

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์

-- advertisement --