-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050646

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ม. 9 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น – หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

-- advertisement --