-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 050644

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043458030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

-- advertisement --