-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

รหัสโรงเรียน : 050272

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 273 หนองม่วง – หนองกุง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

โทรศัพท์ : 089-8429990

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

-- advertisement --