-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหว้าวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหว้าวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050234

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนหนองหว้าวิทยา – หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหว้าวิทยา

-- advertisement --