-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ

รหัสโรงเรียน : 050882

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 – หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 043294924

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองไฮประชารัฐ

-- advertisement --