-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกม่วงศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกม่วงศึกษา

รหัสโรงเรียน : 050228

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโคกม่วง – ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043-464500

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกม่วงศึกษา

-- advertisement --