-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 050611

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ – นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043260121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

-- advertisement --