-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050618

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพธิ์ – ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043438260

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา

-- advertisement --