-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองครก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองครก

รหัสโรงเรียน : 060187

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 38 – พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 0990080949

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองครก

-- advertisement --