-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซอยสองฯ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซอยสองฯ

รหัสโรงเรียน : 060183

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 31 – สามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 039609929

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซอยสองฯ

-- advertisement --