-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาเลียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาเลียว

รหัสโรงเรียน : 060052

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – แพร่งขาหยั่ง – น้ำขุ่น เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22170

โทรศัพท์ : 039480027

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาเลียว

-- advertisement --