-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมาบโอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาบโอน

รหัสโรงเรียน : 060036

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90/3 จงอุทัยไพศาล เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-480050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาบโอน

-- advertisement --