-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

รหัสโรงเรียน : 060059

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039433306

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

-- advertisement --